Znaleziono 4 artykuły

Barbara Fura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Identyfikacja kluczowych sektorów polskiej gospodarki z wykorzystaniem analizy input-output Barbara Fura s. 41-53
Realizacja koncepcji zielonego wzrostu w krajach OECD Barbara Fura s. 57-67
Szkoła jako ucząca się organizacja Barbara Fura s. 215-227
Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do wyznaczania czynników determinujących wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 Barbara Fura s. 345-357