Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Gazda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stephena C. Meyera koncepcja „podpisu w komórce” a filozoficzne podstawy nauki Małgorzata Gazda s. 7-23
W obronie uniformitaryzmu Bruce L. Gordon Agnieszka Biesiadecka (tłum.) Dorota Brylla (tłum.) Małgorzata Gazda (tłum.) Grzegorz Malec (tłum.) Radosław Plato (tłum.) Maciej Powąska (tłum.) Alicja Ratajczak (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) s. 133-149
Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego Gary Emberger Małgorzata Gazda (tłum.) Artur Gierzkiewicz (tłum.) Paweł Jakubowski (tłum.) Radosław Plato (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) s. 139-158
Od luk w wiedzy do wniosku o istnieniu Boga Randy Isaac Małgorzata Gazda (tłum.) s. 187-198
Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa, „Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu” Piotr Bylica Małgorzata Gazda Kazimierz Jodkowski Krzysztof J. Kilian Dariusz Sagan s. 211-242
Stephena C. Meyera argument na rzecz projektu w przyrodzie a warunek Jodkowskiego Małgorzata Gazda s. 287-301