Znaleziono 1 artykuł

Paul Glikson

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Preliminary inventory of the Jewish daily and periodical press published in the Polish language 1823-1982", oprac. P. Glikson, Jeruzalem 1983 : [recenzja] Marian Fuks Paul Glikson (aut. dzieła rec.) s. 105-108