Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Gurczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cel wczesnej i późnaj filozofii L.Wittgensteina: ten sam, czy inny? Katarzyna Gurczyńska s. 27-44
Człowiek jako byt otwarty : próba pozytywnej charakterystyki podmiotu na gruncie filozofii psychologii Ludwiga Wittgensteina Katarzyna Gurczyńska s. 55-70
Ludwig Wittgenstein jako filozof podmiotowości Ireneusz Ziemiński Katarzyna Gurczyńska (aut. dzieła rec.) s. 168-176