Znaleziono 1 artykuł

Wojciech Hensel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Księga dziejów", Arakel z Tebryzu, z ros. przeł. Witold Dąbrowski i Andrzej Mandalian, wstępem opatrzył Wojciech Hensel, Warszawa 1981 : [recenzja] Witold Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Wojciech Hensel (aut. dzieła rec.) Andrzej Mandalian (aut. dzieła rec.) s. 405-406