Znaleziono 3 artykuły

Sławomir Hinc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierre Bourdieu o edukacji i społeczeństwie oraz reprodukcji kulturowej Sławomir Hinc s. 9-23
Emile Durkheim : edukacja moralna jako podstawa egzystencji Sławomir Hinc s. 13-25
Edukacja jako narzędzie podtrzymywania podziałów społecznych w ujęciu Karola Marksa i jego następców Sławomir Hinc s. 16-29