Znaleziono 5 artykułów

Mariusz Hofman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profil kompetencyjny zarządzających projektami : analiza rynku pracy Mariusz Hofman s. 91-100
Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach zorientowanych projektowo Mariusz Hofman s. 131-141
Controlling procesów w polskich przedsiębiorstwach Mariusz Hofman s. 255-264
Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki = Risk management in a multi-project environment – outline of issues Mariusz Hofman s. 309-318
    Zacytuj
  • Udostępnij
Organizacja zorientowana procesowo Mariusz Hofman s. 333-343