Znaleziono 1 artykuł

Andrij Hurbyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspólnota wiejska na Ukrainie w XIV-XVIII w. Ewolucja podstawowych form społeczno-terytorialnych Andrij Hurbyk s. 1-18, 111