Znaleziono 8 artykułów

Jan Iluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrześcijańska i żydowska politeja w późnorzymskim państwie (IV-V wiek) Jan Iluk s. 9-31
"De sepulcris violatis" w tradycji chrześcijańskiej późnego Cesarstwa Rzymskiego Jan Iluk s. 15-31
Empirische Befunde zu Auswirkungen systematischer Schreibhandlungen im fortgeschrittenen FSU auf den Spracherwerb Jan Iluk s. 23-37
Terminologia prawna i prawnicza z perspektywy translacyjnej Jan Iluk s. 161-175
"Beiträge zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache", Jan Iluk, Katowice 2014 : [recenzja] Magdalena Jochimczyk Jan Iluk (aut. dzieła rec.) s. 192-197
Stan i perspektywy nauczania dwujęzycznego w sekcjach niemieckojęzycznych w Polsce Jan Iluk s. 229-242
Intertextueller Polylog über den Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ aus interkultureller Sicht Jan Iluk s. 238-251
"Jak uczyć małe dzieci języków obcych?", Jan Iluk, Katowice 2002 : [recenzja] Jolanta Lipa Jan Iluk (aut. dzieła rec.) s. 407-410