Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Janus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rękopiśmienny kancjonał z XVIII wieku ks. Walentego Józefa Wcisłowskiego : charakterystyka zbioru Katarzyna Janus s. 43-59
Wokół pojęcia twórczości : ze studiów nad "De perfecta poesi" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Katarzyna Janus s. 59-67
Teoria naśladowania poetyckiego w traktacie De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Katarzyna Janus s. 109-119
Marcina z Opawy kazania na pięćdziesiątnicę Katarzyna Janus s. 129-143