Znaleziono 10 artykułów

Adam Jaskulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Federalizm europejski początków integracji europejskiej i doby kryzysu gospodarczego Adam Jaskulski s. 221-231
Prawo dostępu do dokumentów Unii Europejskiej i propozycja jego reformy z perspektywy praktycznej dostępnooeci dla obywateli UE Adam Jaskulski s. 225-236
Procedury kontroli przestrzegania praworządności i zasad demokracji przez Unię Europejską na przykładzie Węgier i Polski Adam Jaskulski s. 229-241
Założenia polityki transportowej Unii Europejskiej w XXI wieku. Uwarunkowania, wyzwania, strategie działania Adam Jaskulski s. 281-291
Unia Europejska wspólnotą bezprawia? Duże i małe manipulacje w instytucjach unijnych w związku z wejściem w życie Traktatu lizbońskiego Adam Jaskulski s. 291-299
"European Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership?", Andrzej Podraza (red.), Lublin 2006 : [recenzja] Adam Jaskulski Andrzej Podraza (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005. Między ideą ponadnarodowoœci a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna", Janusz Józef Węc, Kraków 2006 : [recenzja] Adam Jaskulski Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 383-386
"Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przysz³oœci energetycznej Unii Europejskiej", pod red. Mikołaja J. Tomaszyka, Adama Jaskulskiego, Poznań 2008 : [recenzja] Marcin Piechocki Adam Jaskulski (aut. dzieła rec.) Mikołaj J. Tomaszyk (aut. dzieła rec.) s. 464-465
"Parlament Europejski a sprawa Gazociągu Północnego. Raport Marcina Libickiego. Biała Księga", red. Szymon Szynkowski vel Sęk, Poznań 2009 : [recenzja] Adam Jaskulski Szymon Szynkowski (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Europejskie innowacje. Teoria i praktyka", red. Jerzy Babiak, Tadeusz Baczko, Warszawa, Bruksela 2011 : [recenzja] Adam Jaskulski Jerzy Babiak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Baczko (aut. dzieła rec.) s. 510-512