Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz Kacprzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane problemy kosztu usługi mieszkaniowej Maria Bulanda Kazimierz Kacprzak s. 27-38
Elastyczność uprawy ziemniaków w wojewóztwie lubelskim w latach 1959-1968 Kazimierz Kacprzak s. 101-116
Wybrane problemy badań kosztów usług komunalnych Kazimierz Kacprzak s. 165-173
Budownictwo mieszkaniowe makroregionu środkowo-wschodniego Maria Bulanda Kazimierz Kacprzak s. 171-189
Idea zastosowania korelacji kanonicznej do wyboru optymalnego zbioru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego Kazimierz Kacprzak s. 177-184