Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Kaczmarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zbiory Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej w Bibliotece Akademii Muzycznej w Łodzi Magdalena Kaczmarek s. 75-106
Cechy osobowości jako predyktor motywacji i efektywności działań przedsiębiorcy Magdalena Kaczmarek s. 175-190