Znaleziono 6 artykułów

Urszula Kaczmarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość regionalna mieszkańców Zaolzia Urszula Kaczmarek s. 16-27
Zderzenie i mieszanie się społeczności i kultur na pograniczu polsko-niemieckim - casus Szczecińskiego Urszula Kaczmarek s. 93-103
Wzbogacanie zasobów kulturowych przez mniejszości narodowe - casus plastyki polonijnej na Węgrzech Urszula Kaczmarek s. 117-127
Stowarzyszenie kulturalne jako przejaw aktywności twórczej społeczności lokalnej pogranicza : przykład Gorzowa Wielkopolskiego Urszula Kaczmarek s. 251-262
Miejsce religii w życiu Polaków na Węgrzech Urszula Kaczmarek s. 279-288
Kazimiery Iłłakowiczówny kontakty z Polonią węgierską Urszula Kaczmarek s. 349-359