Znaleziono 5 artykułów

Agnieszka Kidzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Obrona bytu". Wczesne poglądy polityczne ugodowców z Królestwa Polskiego w świetle petersburskiego "Kraju" (1882-1896) Agnieszka Kidzińska s. 55-82
Próba wymiany składu Koła Polskiego w III Dumie Państwowej w 1908 roku. Przyczynek do dziejów stosunków Stronnictwa Polityki Realnej i Narodowej Demokracji Agnieszka Kidzińska s. 123-147
Zarys działalności Stronnictwa Polityki Realnej podczas I wojny światowej w Królestwie Polskim Agnieszka Kidzińska s. 167-196
"Stronnictwo Polityki Realnej 1905–1923”, Agnieszka Kidzińska, Lublin 2007 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Agnieszka Kidzińska (aut. dzieła rec.) s. 171-176
Wewnętrzne regulaminy Związku Kół Polskich w rosyjskiej Radzie Państwa z lat 1906-1907 i 1909 Agnieszka Kidzińska s. 287-309