Znaleziono 33 artykuły

Jerzy Kijowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XX-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : kartki z historii i refleksje Jerzy Kijowski s. 11-19
Wydawnictwa monograficzne o regionie kurpiowskim Jerzy Kijowski s. 11-16
Treści regionalne w nauczaniu historii w wiejskiej szkole podstawowej Jerzy Kijowski s. 13-18
Dzieje Ostrołęki na tle historii powiatu (do 1944 r.) Jerzy Kijowski s. 13-36
Powstanie w Zielonej Puszczy Kurpiowskiej Jerzy Kijowski s. 18-30
Zarys dziejów Armii Krajowej w powiecie ostrołęckim Jerzy Kijowski s. 49-66
Trudności współczesnej fizyki mikroświata i próby ich przezwyciężenia Jerzy Kijowski s. 55-64
Przed wybuchem II wojny światowej : (mniej znane karty historii) Jerzy Kijowski s. 91-94
Pochodzenie Kurpiów Jerzy Kijowski s. 93-101
Budowa Ostrołęckiej Fabryki Celulozy i Papieru Jerzy Kijowski s. 95-107
Początki zorganizowanego ruchu ludowego na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego (1895-1907) Jerzy Kijowski s. 97-114
"Ostrów Mazowiecka. Zarys dziejów", Adam Dobroński, Ostrów Mazowiecka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Adam Dobroński (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego zakład Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku", Benon Dymek, Ostrołęka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Benon Dymek (aut. dzieła rec.) s. 109-110
"Stanisław Sudrowski z Ostrołęki, pisarz kalwiński z XVI wieku", Wojciech Woźniak, Ostrołęka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Wojciech Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 110-111
Kazimierz Piotrowski (1891-1939) Jerzy Kijowski s. 124-128
Relacja z działalności w czasie kampanii 1939 r. Jerzy Kijowski s. 139-152
Przegląd wydawnictw o regionie Jerzy Kijowski s. 140-152
II Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Jerzy Kijowski s. 146-149
"Dzieje Rozóg. Pogranicze mazursko-kurpiowskie w XVII-XX wieku", Zbigniew Kudrzycki, Toruń 2003 : [recenzja] Jerzy Kijowski Zbigniew Kudrzycki (aut. dzieła rec.) s. 147-150
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów", Robert Szydlik, Tłuszcz 2004 : [recenzja] Jerzy Kijowski Robert Szydlik (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939 Jerzy Kijowski Henryk Maćkowiak (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Nauczyciele województwa ostrołęckiego 1939-1945 Jerzy Kijowski Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 212-214
Sprawozdanie z sesji popularno-naukowej "Dzieje powiatu ostrołęckiego" : (w 120 rocznicę jego powstania) Jerzy Kijowski s. 216
Sesja popularno-naukowa pt. "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowskiej Puszczy Zielonej" Jerzy Kijowski s. 223-224
Działalność Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w Ostrołęce w 1945 r. : materiały archiwalne Jerzy Kijowski s. 281-296
Omówienie pracy Janusza Szczepańskiego "Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu" Jerzy Kijowski s. 282-284
Sesja popularno-naukowa "Tradycje niepodległościowe na Mazowszu Północno-wschodnim Jerzy Kijowski s. 298-299
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (październik 1992 - październik 1993) Jerzy Kijowski Stanisław Pajka s. 336-339
Przemówienie na pogrzebie pani Jadwigi Chętnikowej : (Nowogród - 14 marca 1995) Jerzy Kijowski s. 359
Kalendarium Jerzy Kijowski s. 413-414
Jubileusze prof. Adama Dobrońskiego i prof. Andrzeja Skrzypka Jerzy Kijowski s. 444-447
In memoriam : Henryk Ciszewski (1920–2013) Jerzy Kijowski s. 631-632
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle", red. M. Przytocka, Kadzidło 2012 : [recenzja] Jerzy Kijowski M. Przytocka (aut. dzieła rec.) s. 633-638
    Zacytuj
  • Udostępnij