Znaleziono 6 artykułów

Ryszard Kijowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre nowsze próby przedyskutowania filozoficznej problematyki celowości Ryszard Kijowski s. 43-87
Teoria i metodologia filozofii przyrody w ujęciu Nicolai Hartmanna Ryszard Kijowski s. 69-95
Próba Nicolai Hartmana wyeliminowania interpretacji finalistycznej biokosmosu przez ukazanie specyficzności bytów organicznych Ryszard Kijowski s. 75-108
Zagadnienie relacji "problematyka Boga — przyrodoznawstwo" w ujęciu Josepha Meurersa Ryszard Kijowski s. 97-132
"Metaphysik: grundfraglen ihres Ursprungs und ihrer Vollendung", Fridolin Wiplinger, Freiburg- München-Wien 1976 : [recenzja] Ryszard Kijowski Fridolin Wiplinger (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Zwischen Hegel und Marx: zur Verwirklichung der Philosophie", Johann Mader, Wien-München 1975 : [recenzja] Ryszard Kijowski Johann Mader (aut. dzieła rec.) s. 198-201