Znaleziono 2 artykuły

Krystyna Klimska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej 25 rocznicy śmierci historyka filozofii i filozofa Étienne Gilsona, zorganizowanej przez Katedrę Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej WFCH UKSW w dniu 11.01.2005 r. Krystyna Klimska s. 277-295
""Stres zawodowy" : charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych", Jan F. Terelak, Warszawa 2007 : [recenzja] Krystyna Klimska Jan F. Terelak (aut. dzieła rec.) s. 633-635