Znaleziono 2 artykuły

Ewa Konieczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trudności w czytaniu i pisaniu dziecka z fragentarycznymi deficytami rozwojowymi w systemie fonologicznym Ewa Konieczka s. 81-89
Techniki relaksacyjne jako działania wspomagające rozwój dziecka Ewa Konieczka s. 267-280