Znaleziono 2 artykuły

J. Kosim

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego : akty normatywne władzy najwyższej. T. I, 1807-1818", oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, Warszawa 1964 : [recenzja] Barbara Grochulska Wojciech Bartel (aut. dzieła rec.) J. Kosim (aut. dzieła rec.) W. Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1806", J. Kosim, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Barbara Grochulska J. Kosim (aut. dzieła rec.) s. 766-770