Znaleziono 3 artykuły

Christa Kouschil

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do problemu roli zakonów templariuszy i joannitów w procesie średniowiecznego powiększania terenów uprawnych na obszarze komandorii chwarszczańskiej Christa Kouschil s. 37-47
Rozwój osadnictwa w Xl Christa Kouschil s. 44-59
O działalności Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej na Prusy Zachodnie i Poznańskie w rejonie Skwierzyny Christa Kouschil s. 113-118