Znaleziono 3 artykuły

Eugeniusz Kowalewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowelizacja kodeksowej regulacji umowy ubezpieczenia - zagadnienia de lege ferenda Eugeniusz Kowalewski s. 21-39
W sprawie odpowiedzialności PZU za wypadki komunikacyjne : przyczynek do dyskusji Eugeniusz Kowalewski s. 42-50
"Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych: problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa", pod red. Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń 2011 : [recenzja] Katarzyna Krupa-Lipińska Eugeniusz Kowalewski (aut. dzieła rec.) s. 248-253