Znaleziono 6 artykułów

Krystyna Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stary Zamek, pow. Wrocław. Stanowisko 2a Krystyna Kowalska Olena Prus Jerzy Romanow Krystyna Sierżant s. 46-47
Tadeusz Jaczewski (1899-1974) Krystyna Kowalska s. 89-96
Dział Historii Zoologii w Instytucie Zoologicznym PAN Krystyna Kowalska s. 324-328
Słownik biologów polskich Krystyna Kowalska s. 584-587
"Benedykt Dybowski. Materiały biograficzno-bibliograficzne", Część I, Krystyna Kowalska, Anna Mikłaszewska-Mroczkowska, Wrocław-Warszawa 1960 : [recenzja] Krystyna Kowalska (aut. dzieła rec.) Anna Mikłaszewska-Mroczkowska (aut. dzieła rec.) s. 700
Jubileusz stupięćdziesięciolecia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego Krystyna Kowalska s. 862-865