Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Kremer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawarcie związku małżeńskiego przed konsulem : (wybrane zagadnienia) Andrzej Kremer s. 177-193
Prezentacja ksiązki "Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis", red W. Dajczak i H.-G. Knothe, w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu Andrzej Kremer s. 351-353