Znaleziono 5 artykułów

Teresa Kuciak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła archiwalne do osadnictwa mennoniekiego w powiecie strzeleckim w latach 1764-1834 Teresa Kuciak s. 39-43
Ustrój i organizacja władz miasta Międzyrzecza w latach 1793-1945 Teresa Kuciak s. 195-203
Przywilej króla Zygmunta III dla apteki w Międzyrzeczu z dnia 12 marca 1613 r. Teresa Kuciak s. 243-247
    Zacytuj
  • Udostępnij
Loża tolerancyjna (Toleranz Loge) w Landsbergu Teresa Kuciak s. 289-291
Emil Schwabe – artysta malarz z Sulęcina (1856-1924) Teresa Kuciak s. 319-320