Znaleziono 1 artykuł

Jadwiga Kuciaska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stanisław Pigoń jako badacz literatury ludowej", Jadwiga Kuciaska [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jadwiga Kuciaska s. 193