Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Kuliczkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad literaturą dla dzieci i młodzieży Krystyna Kuliczkowska s. 64-67
"Dawne i współczesne problemy prozy dla dzieci", Krystyna Kuliczkowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Krystyna Kuliczkowska (aut. dzieła rec.) s. 122
"Literatura dla dzieci - jej miejsce w kulturze", Krystyna Kuliczkowska, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Krystyna Kuliczkowska (aut. dzieła rec.) s. 216