Znaleziono 3 artykuły

Bogumił Stanisław Kupść

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego. 1724-1736", opracowali Bogumił Stanisław Kupść, Krystyna Muszyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Źródła do Dziejów Nauki i Techniki, tom V, komitet redakcyjny: A. Birkenmajer, B. Olszewicz, E. Olszewski, B. Skarżyński, B. Suchodolski (przewodniczący), Z. Skubała, (Sekretarz), ss. XVI, 714, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Bogumił Stanisław Kupść (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 339-341
List do Redakcji Bogumił Stanisław Kupść Krystyna Muszyńska s. 405-406
Materiały autobiograficzne Józefa Andrzeja Załuskiego Bogumił Stanisław Kupść s. 631-654