Znaleziono 8 artykułów

Renata Lisowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierowanie postaw przedsiębiorczych w regionach zmarginalizowanych przez władze samorządowe Renata Lisowska s. 57-70
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych : analiza porównawcza Renata Lisowska Robert Stanisławski s. 65-79
Rozwój przedsiębiorczości w regionach szansą na aktywizację społeczności lokalnej Renata Lisowska s. 104-112
Warunki funkcjonowania małych firm w regionach zmarginalizowanych Renata Lisowska s. 141-149
Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Renata Lisowska Jarosław Ropęga s. 151-161
Technologie internetowe szansą na poprawę innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Renata Lisowska Magdalena Ratalewska s. 185-197
Wpływ warunków otoczenia na przyczyny upadku małych firm funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych Renata Lisowska s. 225-234
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Renata Lisowska s. 251-266