Znaleziono 6 artykułów

Magdalena Małachowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika komunikacji marketingowej w klastrze Magdalena Małachowska s. 69-80
Komunikacja marketingowa w organizacjach klastrowych w Polsce Magdalena Małachowska s. 113-122
Klastry w czasach kryzysu Magdalena Małachowska s. 191-196
Komunikowanie w klastrze : wykorzystanie public relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową Magdalena Małachowska s. 191-203
Usługi profesjonalne w organizacjach klastrowych Magdalena Małachowska Anna Szwajlik s. 197-206
Kształtowanie więzi i relacji uczestników klastrów opartych na kapitale społecznym Magdalena Małachowska Monika Tomczyk s. 267-279