Znaleziono 7 artykułów

Joanna Machut-Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje opieki na ziemiach polskich Joanna Machut-Kowalczyk s. 57-73
Wymogi ustawowe i postulaty wobec kwalifikacji sędziów pokoju w świetle doniesień praktyki, wyrażonych opinii i dyskusji toczącej się na małach czasopism w XIX w. Joanna Machut-Kowalczyk s. 73-89
Początki łódzkiego sądownictwa Joanna Machut-Kowalczyk s. 147-168
Ustalanie składu rady familijnej na podstawie Kodeksu Napoleona na obszarze działalności łęczyckiego sądu pokoju Joanna Machut-Kowalczyk s. 183-197
Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim po 1866 roku Joanna Machut-Kowalczyk s. 199-209
Panny, mężatki i wdowy przed sądem pokiju : prawo a praktyka w Królestwie Polskim na przykładzie akt sądów pokoju okręgu łęczyckiego, zgierskiego i łódzkiego Joanna Machut-Kowalczyk s. 201-214
Kilka uwag na temat wydanych w 2013 r. zeszytów czasopisma "Zeitschrift Ostmitteleuropa - Forschung Neue Folge" (R. 62) Joanna Machut-Kowalczyk s. 309-313