Znaleziono 1 artykuł

Andrej Macuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szlachta województwa nowogródzkiego wobec elekcji Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III w 1733 r. Andrej Macuk s. 41-60