Znaleziono 3 artykuły

Kamil Majcherek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja szczęścia w pismach św. Augustyna Kamil Majcherek s. 53-75
Zagadnienie pośmiertnej identyczności ciała Chrystusa i pośmiertnego nazywania części Jego ciała w "Quaestiones quodlibetales" św. Tomasza z Akwinu Kamil Majcherek s. 267-277
"Quaestiones quodlibetales" II, q. 1, a. 1 et III, q. 2, a. 2 : Problem pośmiertnej identyczności ciała Chrystusa i pośmiertnego nazywania części Jego ciała Tomasz z Akwinu Kamil Majcherek (tłum.) s. 279-286