Znaleziono 3 artykuły

Aneta Malinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki wpływające na powstawanie agresji na wsi Aneta Malinowska s. 89-108
Rynek usług zbiorowego inwestowania w Polsce i wybranych krajach europejskich w latach 2002-2008 Aneta Malinowska s. 123-142
Kierunki rozwoju rynku euroobligacji Tomasz Chapanionek Aneta Malinowska s. 214-229