Znaleziono 3 artykuły

Henryk Malinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strajk powszechny robotników rolnych w październiku 1919 r. Henryk Malinowski s. 474-501
"Z zagadnień jednolitego frontu KPP i PPS w latach 1933-1934", F. Kalicka, Warszawa 1967 : [recenzja] Henryk Malinowski F. Kalicka (aut. dzieła rec.) s. 537-540
Z zagadnień wyzwalania ziem polskich spod panowania okupantów w listopadzie 1918 r. Henryk Malinowski s. 681-709