Znaleziono 4 artykuły

Roman Marcinek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie Roman Marcinek s. 82-83
Małopolska architektura drewniana w grafice artystycznej Dwudziestolecia (1918-1939) Michał Maksymiuk Roman Marcinek s. 309-323
"«Rex vinurum» : z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce", Roman Marcinek, Warszawa 2015 : [recenzja] Dariusz Milewski Roman Marcinek (aut. dzieła rec.) s. 353-354
Marian Kornecki (1924-2001) Roman Marcinek s. 464-465