Znaleziono 2 artykuły

Bartosz Marcinkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona danych osobowych w Irlandii Bartosz Marcinkowski s. 245-261
Sprawozdanie z konferencji "10 lat ochrony danych osobowych w Polsce" : (KUL, 5 listopada 2007 r.) Bartosz Marcinkowski s. 245-250