Znaleziono 1 artykuł

Olga Martyniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ procesu suburbanizacji na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce Olga Martyniuk Justyna Martyniuk-Pęczek s. 96-105