Znaleziono 3 artykuły

Helena Marzec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankom przedszkoli i placówek oraz uczniom szkół w świetle nowych uregulowań prawnych : wybrane aspekty Helena Marzec s. 43-54
Zjawisko wagarowania występujące wśród uczniów Helena Marzec s. 103-120
Pozycja dziecka z rodziny o wysokim statusie ekonomicznym w klasie szkolnej Helena Marzec s. 203-211