Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Materne

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura wychowania jako zjawiska społecznego Jerzy Materne s. 3-20
Elementy składowe oddziaływań wychowawczych szkoły : wstępna próba analizy empirycznej Jerzy Materne s. 113-132
Próba zarysowania układu podstawowych właściwości wychowania jako zjawiska społecznego Jerzy Materne s. 149-169