Znaleziono 4 artykuły

Anna Matras-Bolibok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalna Strategia Innowacji jako instrument polityki innowacyjnej Anna Matras-Bolibok s. 31-46
    Zacytuj
  • Udostępnij
Realizacja Strategii Lizbońskiej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w ujęciu regionalnym Anna Matras-Bolibok s. 93-102
Regionalne zróżnicowanie rozmieszczenia kapitału ludzkiego w Polsce Anna Matras-Bolibok s. 97-106
Zastosowanie analizy strategii zarządzania płynnością w przedsiębiorstwie o produkcji sezonowej Anna Matras-Bolibok s. 293-307