Znaleziono 3 artykuły

Malwina Mazan-Jakubowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkoła w Łukini na Kowieńszczyźnie : przyczynek do dziejów tajnej oświaty na ziemiach zabranych przed I wojną światową Malwina Mazan-Jakubowska s. 55-70
Rodzina Medarda Kończy na zesłaniu w Wielkim Ustiugu (1841-1843) - w świetle korespondencji i relacji pamiętnikarskich Malwina Mazan-Jakubowska s. 61-74
Kobieta i czas wolny w codziennym życiu dziewiętnastowiecznych rodzin ziemiańskich i szlacheckich na ziemiach litewsko-białoruskich : w świetle wybranych relacji pamiętnikarskich Malwina Mazan-Jakubowska s. 131-142