Znaleziono 7 artykułów

Marek Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Partia Razem w prasie opiniotwórczej przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku Marek Mazur s. 59-72
Kampania prezydencka w USA w 2008 roku : modernizacja i prefesjonalizacja kampanii wyborczych Marek Mazur Agnieszka Turska-Kawa s. 67-94
Stabilization of Money Value Marek Mazur s. 87-108
"Walka na wrażenia", Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Rafał Waśko Mariusz Kolczyński (aut. dzieła rec.) Marek Mazur (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Procesy innowacyjne w gospodarce kapitalistycznej Marek Mazur s. 153-158
Przedsiębiorczość i gospodarka wspomagana internetem jako czynniki rozwoju regionu Marek Mazur s. 297-308
Nauki ekonomiczne i informatyka jako składniki systemu przygotowania kadry dla regionalnej gospodarki przez państwowe wyższe szkoły zawodowe Marek Mazur s. 487-499