Znaleziono 9 artykułów

Halina Mazurek-Wita

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopiśmiennictwo satyryczne a powieść satyryczno-obyczajowa XVIII i początku XIX stulecia Halina Mazurek-Wita s. 7-22
Kształt artystyczny jednoaktówek Mikołaja Chmielnickiego Halina Mazurek-Wita s. 7-19
Tytuł w strukturze ideowo-artystycznej dramatów rosyjskich z lat 1760-1825 Halina Mazurek-Wita s. 7-17
Element ludowości jako składnik świata przedstawionego w rosyjskich operach komicznych XVIII wieku Halina Mazurek-Wita s. 7-17
Anegdota sceniczna Aleksandra Szachowskiego "Kozak-wierszopis" Halina Mazurek-Wita s. 7-16
Rodzaje narracji w prozie satyryczno-obyczajowej Wasyla Narieżnego Halina Mazurek-Wita s. 7-25
Figury retoryczne w monologu osiemnastowiecznych komedii satyrycznych Halina Mazurek-Wita s. 7-18
Tragedie Władysława Ozierowa Halina Mazurek-Wita s. 7-20
Ironia w misterium Wilhelma Küchelbeckera "Iżorski" Halina Mazurek-Wita s. 29-42