Znaleziono 1 artykuł

Fr.J. Mazurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"La crise de la sociologie: question d'epistemologiques", R. Boudon, Geneve 1971 : [recenzja] Fr.J. Mazurek R. Boudon (aut. dzieła rec.) s. 201-206