Znaleziono 2 artykuły

Tauras Mekas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paralele w badaniach etnofarmaceutycznych przeprowadzonych w 1927 roku w Wilnie i w 2007 roku w Worniach Tauras Mekas Živilė Petkevičiūtė s. 83-90
Polski ślad w litewskiej prasie farmaceutycznej okresu międzywojennego Tauras Mekas s. 225-229