Znaleziono 2 artykuły

Anna Mercik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawnoporównawcze aspekty relacji pomiędzy Unią Europejską a beneficjentami funduszy pomocowych Anna Mercik s. 103-130
Wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej na zasady funkcjonowania transportu publicznego na obszarach miejskich w Polsce Anna Mercik s. 143-158