Znaleziono 1 artykuł

E. Michalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji", red. E. Michalik, H. Chałupczak, Lublin 2006 : [recenzja] Natalia Horska H. Chałupczak (aut. dzieła rec.) E. Michalik (aut. dzieła rec.) s. 276-279