Znaleziono 1 artykuł

Ewa Michna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odrębność językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesach walki o uznanie oraz polityce tożsamości : analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich i Ślązaków Ewa Michna s. 115-130