Znaleziono 1 artykuł

Daniel Milewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeciw dualizmowi psycho-fizycznemu. Analiza i porównanie stanowisk Johna Searle'a i George'a Lakoffa Daniel Milewski s. 57-92